^ Back to Top

บัณฑิตศึกษา

สถิติ

013127
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
127
277
11519
4112
6047
13127

Your IP: 34.226.234.20
2019-09-23 20:18

คู่มือการดำเนินงาน

                    แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการขอแต่งตั้ง

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก  ร่วม

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

      คู่มือการแต่งต้ั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

                  แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการขอสอบ

       คุ่มือการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

       คุ่มือการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  (QE)

 

       คู่มือการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

                  แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการอื่นๆ

      คุู่มือการยื่นผลสอบภาษาต่างประเทศ  ปรับปรุงฉบับที่ 3

      คู่มือการเสนอพิจารณาการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิต