^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

085033
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
203
424
82339
5057
7338
85033

Your IP: 172.16.1.2
2020-09-22 11:36

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 2
  • 3

คู่มือการดำเนินงาน

                    แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการขอแต่งตั้ง

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก  ร่วม

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

      คู่มือการแต่งต้ั้งอาจารย์บัณฑิตพิเศษ   (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตประจำ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

      คู่มือการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

                  แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการขอสอบ

       คุ่มือการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

       คุ่มือการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  (QE)

 

       คู่มือการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

                  แนวปฏิบัติ และวิธีการดำเนินงานการอื่นๆ

      คุู่มือการยื่นผลสอบภาษาต่างประเทศ  ปรับปรุงฉบับที่ 3

      คู่มือการเสนอพิจารณาการยื่นขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

                            

                 

 


 

Lightbox