การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ :   น.ศ.จะทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาได้  

                    1. คณะอนุกรรมกรรมการกลั่นกรองผลงาน  ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นผลงานนักศึกษาแล้ว   (ถ้ามี)

                    2. กรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์  (เกรดวิทยานิพนธ์)  แล้ว   

                    3. นักศึกษา ตรวจ ผลสอบวิทยานิพนธ์  ( จากระบบทะเบียน )

                    4. นักศึกษาเขียนคำร้อง  ยื่นขอสำเร็จ (ตามขั้นตอน)    ท.11.1 ที่นี่   พร้อมแนบรูปถ่าย 


 


 
 

         ทรานสคริปอนุมัติสำเร็จการศึกษา    จาก 
              คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

               ทรานสคริปอนุมัติปริญญา

                 จาก    สภาสถาบันฯ

1)  ค่าธรรมเนียม (ทรานสคริป  ใช้รูปชุดสูท)

      50 บาท/ฉบับ

1.  ค่าธรรมเนียม (ทรานสคริป รูปชุดครุยปริญญา)

     50 บาท/ฉบับ

2).  กำหนดการขอรับเอกสาร

     ประมาณ 3 วันทำการสาร

2.  กำหนดการขอรับ

   ประมาณ 3 วันทำการเอกสาร 

3.) ช่วงระยะเวลาที่ขอได้

     เม่ื่ออนุมัติจากกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว

3.) ช่วงระยะเวลาที่ขอได้

     เมื่ออนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว

4.) จำนวนที่สามารถขอได้

      ไม่จำกัด

4.) จำนวนที่สามารถขอได้

       ไม่จำกัด

5.    รูปถ่ายที่ใช้เป็นรูป   ชุดสูท   
     (เน็คไทค์สีแดง มีตราสถาบันฯด้านซ้าย)

           รูปนศ.ชาย                   รูปนศ.หญิง


       (สามารถถ่ายที่ร้านเมฆินทร์  ตรงข้ามโลตัสพระราม 1)
                   รูปตัวอย่างที่ถูกต้อง

    ทรานสคริปรูปชุดสูท  อนุมัติสำเร็จจากกรรมการบัณฑิตศึกษา


 นศ.หญิง  ชุดข้าราชการ 

5. รูปถ่าย ชุดครุ ชาย ขาวปกติ       ป.โท        นิ้วครึ่ง   
              
                        รูปตัวอย่างที่ถูกต้อง
                      ทรานสคริปใช้รูปชุดครุย
           โดยอนุมัติปริญญา    จากสภาสถาบันแล้ว

6.  รูปถ่าย ชุดครุย     ชาย ขาวปกติ   ป.เอก       นิ้วครึ่ง

                 

                          รูปตัวอย่างที่ถูกต้อง
   ทรานสคริปรูปชุดครุย  อนุมัติปริญญาจากสภาสถาบันแล้ว