^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100649
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
250
1792
97522
6363
7645
100649

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-29 23:21

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

ประกาศรายชื่อ ยืนยันขึ้นทะเบียน น.ศ.ใหม่

                          ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   1/2563 ภาคปกติ และภาคพิเศษ
            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี   และ คณะวิศวกรรมศาสตร์


๑.ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

                - เอกสารใบชำระเงิน    (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)       คลิ๊กที่นี่ 

    รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ดังนี้  
        
. ระดับปริญญาโท         
                  - ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)      รวมทั้งสิ้น                             ๓๕,๑๐๐ บาท
          
                 
- ภาคปกติ                          รวมทั้งสิ้น                            ๒๗,๑๐๐ บาท
        
        
.ระดับปริญญาเอก          
                 
- ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)       รวมทั้งสิ้น                            ๓๗,๑๐๐ บาท
 

                  - ภาคปกติ                           รวมทั้งสิ้น                           ๒๗,๑๐๐ บาท

 

๒. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้นำต้นฉบับใบนำฝากเงินพร้อมเอกสาร   ดังต่อไปนี้
ยื่นที่  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  
  อาคารประพรรดิ์จักรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00.

             -   เอกสารขึ้นทะเบียนรายงานตัวนักศึกษาใหม่       คลิ๊กที่นี่ 
                - เอกสาร คำขอ user Account การใช้อินเตอร์เน็ต ภายในสถาบันฯ  คลิ๊กที่นิี่ 
      - เอกสาร คำขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  (บัตรกรุงไทย ATM)   คลิ๊กที่นี่   

 

      .๑  แนบรูปถ่าย    ขนาด  1  นิ้วครึ่ง   ใส่สูทหรือชุดเครื่องแบบราชการ   (ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมครุย)   จำนวน   ๒  รูป 

              (สำหรับการขอทำบัตรนักศึกษา ,สำหรับเอกสารการขึ้นทะเบียนรายงานตัว)

       .๒   แนบสำเนาบัตรประชาชน                 จำนวน      ฉบับ      (พร้อมรับรองสำเนา)

       .๓   แนบสำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน       ฉบับ     (พร้อมรับรองสำเนา)

       .๔   แนบสำเนาเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)        จำนวน    ๑   ฉบับ     (พร้อมรับรองสำเนา)

       ๒.๕  แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน          จำนวน   ๒   ฉบับ      (พร้อมรับรองสำเนา) 

   ** นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ให้แนบสำเนาแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท   ด้วย**

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563   ทุกคน  จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ และ เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ

จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้    
  

 


 

Lightbox