^ Back to Top

บัณฑิตศึกษา

สถิติ

013117
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
127
267
11519
4102
6047
13117

Your IP: 34.226.234.20
2019-09-23 20:14

ประกาศรายชื่อ ยืนยันขึ้นทะเบียน น.ศ.ใหม่

                          ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562(รอบขยายเวลา เพ่ิมเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562(รอบขยายเวลา)

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2562  รอบ 1
            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์๑.
ให้ผู้มีรายชื่อทุกคนดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  

                - เอกสารใบชำระเงิน    (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)       คลิ๊กที่นี่ 

    รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา  ดังนี้  
        
. ระดับปริญญาโท         
                  - ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)      รวมทั้งสิ้น                             ๓๕,๑๐๐ บาท
          
                 
- ภาคปกติ                          รวมทั้งสิ้น                            ๒๗,๑๐๐ บาท
        
        
.ระดับปริญญาเอก          
                 
- ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)       รวมทั้งสิ้น                            ๓๗,๑๐๐ บาท
 

                  - ภาคปกติ                           รวมทั้งสิ้น                           ๒๗,๑๐๐ บาท

 

๒. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้นำต้นฉบับใบนำฝากเงินพร้อมเอกสาร   ดังต่อไปนี้
ยื่นที่  ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา  
  อาคารประพรรดิ์จักรกิจ  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00.

             - เอกสาร    ขึ้นทะเบียน   รายงานตัวนักศึกษาใหม่       คลิ๊กที่นี่ 
                - เอกสาร คำขอ user Account การใช้อินเตอร์เน็ต ภายในสถาบันฯ  คลิ๊กที่นิี่ 
      - เอกสาร คำขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  (บัตรกรุงไทย ATM)   คลิ๊กที่นี่   

 

      .๑  แนบรูปถ่าย    ขนาด  ๒ นิ้ว    ใส่สูท หรือชุดเครื่องแบบราชการ   (ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมครุย)   จำนวน   ๒  รูป 

              (สำหรับการขอทำบัตรนักศึกษา ,สำหรับเอกสารการขึ้นทะเบียนรายงานตัว)

       .๒   แนบสำเนาบัตรประชาชน                 จำนวน     ฉบับ      (พร้อมรับรองสำเนา)

       .๓   แนบสำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน      ฉบับ     (พร้อมรับรองสำเนา)

       .๔   แนบสำเนาเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)       จำนวน   ๑   ฉบับ     (พร้อมรับรองสำเนา)

       ๒.๕  แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน          จำนวน   ๒   ฉบับ      (พร้อมรับรองสำเนา) 

   ** นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ให้แนบสำเนาแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท   ด้วย**

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562   ทุกคน  จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ และ เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ

ในระหว่างวันที่  6 -7 กรฏาคม 2562   
ณ โฮมแอนด์ฮิลล์ รีสอร์ท  ต.สาริกา  อ.เมือง จ.นครนายก 

 

- แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ และอบรมสัมนาวิชาการ
-    สถานที่    แผนที่การเดินทาง   
(ดาวน์โหลดที่นี่้)