^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

085210
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
207
601
82339
5234
7338
85210

Your IP: 172.16.1.2
2020-09-23 04:49

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 2
  • 3

รายชื่ออนุมัติผลสอบวิทยานิพนธ์และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ป.เอก

อนุมัติผลสอบขั้นสุดท้าย    ระดับปริญญาเอก    และส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์แลัว 

 

ที่

ชื่อ

วันอนุมัติผลสอบ / ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

สาขาวิชา

ภาคเรียนที่ 1/2563
นายชนัญช้ย  วุฒิธันยาวัฒน์ฺ ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๓  วันที่  ๘ กรกฏาคม    ๒๕๖๓       วิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคเรียนที่ 2/2562

 1

 นายวิสิทธิฺ  ลุมชะเนาว์

           ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563

วิศวกรรมไฟฟ้า

  ๒

นายสมเกียรติ  เติมสุข

 

เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

  ๓

 นายคงศักดิ์  สระศรีสม

          ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

    เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

 ๔

นางสาวสิริญา  เครือธิ
     (ยังไม่ส่งเล่ม)

        ครั้งที่    ๖/๒๕๖๓ วันที่   ๙  มิถุนายน ๒๕๖๓

    เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1/2562

 1

 นายเทวัญ  ทองโคตร

      ครั้งที่ 10 /2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 2/2561

 1

 นายก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

 ครั้งที่ 7/2562  วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

       
       

 

Lightbox