^ Back to Top

Language Switcher

เปลี่ยนภาษา

สถิติ

100663
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
205
250
1806
97522
6377
7645
100663

Your IP: 172.16.1.2
2020-11-29 23:38

ภาพกิจกรรมบัณฑิตศึกษา

  • 3
  • 1

การยื่อสอบหัวขัอและเค้าโครง


    ประกาศ   :  การเสนอสอบหัวข้อและเค้าโครง  และแต่งตั้งกรรมการสอบ

1.     ให้นักศึกษายื่นคำร้อง    บศ.04 ขอสอบหัวข้อเค้าโครง   และ
2.      แนบเนื้อหาเค้าโครง     ตามเอก บศ.03     จำนวน 3 ชุด    (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา, และอาจารย์บัณฑิต 2 คน)   ประกอบด้วย
          -  บทที่ 1      บทนำ   
         -   บทที่ 2      ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
         -   บทที่ 3     วิธีการดำเนินการวิจัย

            (ดูรูปแบบ ได้ที่นี้ )

3.  นักศึกษาสอบตามวันที่กำหนดในปฏิทินการสอบ
4.  นักศึกษาสอบแล้ว หากผ่่านแบบมีเงื้อนไข   ให้นักศึกษาแก้ไขให้เรียบร้อย  พร้อมเสนอคำรับรอง  บศ.04.2  ส่งบัณฑิต  
5.   การสอบหัวข้อโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

หมายเหตุ   :   นักศึกษาระดับปริญญาเอก  ประสงค์จะยื่นสอบต้องแนบผลสอบผ่าน  QE    ด้วย  


 

ข้อปฏิบัติก่อนขึ้นสอบ

1.  ก่อนขึ้นสอบให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน  ล่วงหน้า  10  นาที    (เช่น   จอภาพ โปรเจคเตอร์  โน๊ตบุ๊ค)

2.  นักศึกษาสามารถเบิกชุดอุปกรณ์จัดเบรค   คือ ถ้วยชา,กาแฟ  ช้อน   ได้ที่ห้องบัณฑิตตามจำนวนกรรมการสอบ     เมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษาต้องส่งคืนในสภาพเช่นเดิม               

      


 

Lightbox